Stresshantering

Stress är en livsviktig reaktion som hjälper kroppen och hjärnan att möta livets olika utmaningar. När den är kortsiktig får den oss att fokusera och få saker gjorda, men blir den långvarig ökar risken för negativa konsekvenser såväl fysiskt som mentalt. Att lära sig hantera den stress som numera har blivit en del av vardagen för många blir därmed en viktig förmåga att utveckla oavsett vilken roll man har eller om man är på jobbet eller inte. 

Vårt stöd för stresshantering erbjuds med anledning av ovan både till ledare och medarbetare och fokuserar mot bakgrund av den kompetens som finns i företaget på förebyggande och främjande insatser. Vid behov av vård eller behandling hänvisar vi med andra ord vidare till de professioner som erbjuder respektive har kvalifikationer för att arbeta med detta.


Det vi kan hjälpa till med är till exempel föreläsningar, workshops, samtal och stöd för både individer och grupper med fokus på förhållningssätt och beteenden i syfte att uppnå bättre balans i vardagen. Vi följer aktuell forskning inom området och hämtar inspiration i beprövade metoder som bland annat KBT och ACT. Eftersom vi som sagt fokuserar på proaktiva insatser står T i akronymerna för träning och inte terapi.  


Delar i stresshantering kan till exempel vara:

  • Att lära sig mer om begreppet stress och dess logik.
  • Att uppmärksamma beteenden och reaktioner vid stress.
  • Att kartlägga graden av upplevd stress och anledningar till sådan.
  • Att hantera eller acceptera tankar om stress.
  • Att se över förväntningar och vidta nödvändiga åtgärder. 
  • Att skatta avslappningsförmåga och planera för återhämtning.