Grupputveckling

Våra insatser för grupputveckling baseras på en inventering av unika behov och önskemål. Nedan presenteras dock ett antal exempel på relevanta perspektiv med ambitionen att väcka intresse för vad som skulle kunna hjälpa dig och dina medarbetare att växa tillsammans. Modulerna kan levereras som föreläsningar, workshops alternativt som delar i en längre process. Och i flera fall med så få som tre deltagare per tillfälle.

Utvecklande Medarbetarskap

Inspirerad av Försvarshögskolans Utvecklande Ledarskap och har fokus på faktorer som främjar beteenden och förhållningssätt som visat sig gynsamma för såväl individuell utveckling som organisatoriska resultat.

Effektiva Team

Bygger på den evidensbaserade modellen IMGD som innehåller faserna som grupper i de allra flesta fall går igenom för att utvecklas från just grupper till välfungerande, välmående och välpresterande team.

Trygga Team

Handlar om den psykologiska trygghet som visat sig vara viktig för att utveckla en orädd organisation och ett klimat där medarbetare känner sig trygga i att uttrycka sig utan att bli avvisade eller straffade

Empatisk kommunikation

Inspirerad av principerna för Nonviolent Communication - ett "språk" med fokus på att ärligt berätta om det som man observerar, känner, behöver och önskar i stället för att analysera fel, försvara sig eller klaga.

Team Pro Workshop

En strukturerad metod för teamutveckling som bygger en kartläggning av teammedlemmarnas upplevelse av hur väl teamet fungerar samt ett moment som ger en konkret handlingsplan för förbättringsåtgärder.

Kränkande Särbehandling

Bygger på Arbetsmiljöverkets föreskrifter om Organisatorisk och Social Arbetsmiljö (AFS 2015:4) och handlar om hur man kan jobba praktiskt mot kränkande särbehandling för att främja en god psykosocial arbetsmiljö.